Repubblica – Milan, rispunta l’idea di Albertini dirigente